Zastosowanie kruszyw w budowie ciągów komunikacyjnych

Ścieżka z kruszywaBędąc poza domem, poruszamy się po różnego rodzaju ciągach komunikacyjnych. Dzięki nim — ich wielu rodzajom, w jakich występują, możemy mówić o sprawności i wygodzie przemieszczania się. W ten sposób transport jest powszechny i jest znakiem naszej nowoczesnej uprzemysłowionej cywilizacji.

 

Czym jest ciąg komunikacyjny?

Za ciąg komunikacyjny możemy uznać zwykłą ścieżkę, chodnik, przejście dla pieszych przeznaczone dla przechodniów, ale też pasy drogowe dla pojazdów. Wykończenie i przeznaczenie jest ich różne, jednakże łączy je budowa na podbudowie z kruszyw. Technologia ta jest powszechna i poza budowlami tymczasowymi, nie ma alternatyw.

Kruszywem nazywamy naturalne frakcje skalne, o różnej średnicy i właściwościach. Główne parametry to twardość kruszywa, jego nasiąkliwość, to czy jest łamane, czy rzeczne, a także wielkość czy czystość. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że piach tak naprawdę też jest kruszywem o bardzo drobnej ziarnistości.

 

Do czego stosowane są kruszywa w ciągach komunikacyjnych?

Użycie tego budulca w formie wielowarstwowej podbudowy daje stabilizację geologiczną ciągu komunikacyjnego, odporność na nacisk i intensywność ruchu oraz na wodę, mróz i błoto. Kruszywa przesiewa się, selekcjonuje, robi mieszanki wypełniające. Odpowiednio dobrane warstwy kruszyw, a raczej ich mieszanek w połączeniu z grubością oraz poprawnym zagęszczeniem są gwarantem wieloletniej eksploatacji wykańczającej warstwy wierzchniej w formie najczęściej kostki brukowej czy asfaltu.

W terenach, gdzie występuje nadmiar wody opadowej lub gruntowej, wykonuje się opaski odwadniające wzdłuż ciągów komunikacyjnych właśnie z odpowiednio dobranego granulatu kruszyw. Tworzy to tak zwany dren, przez który woda grawitacyjnie opada na dół, a góra jest równa i stabilna dla użytkowników. Żwir jest konieczny, gdyż ziemia stanowi wypełnienie trudno przepuszczalne dla wody, w trudnych ilastych terenach jest wręcz niepokonaną zaporą dla wód powierzchniowych.