Zalety i wady piasku kopalnianego i piasku rzecznego

ŻwirowniaPiasek jest sypkim kruszywem pochodzenia mineralnego. Tą luźną skałą osadową można pozyskiwać na różne sposoby.

Gdzie można pozyskiwać piasek?

W środowisku naturalnym występują różnego rodzaju piaski. Różnią się one między sobą przede wszystkim wielkością ziaren. Złoża piasku występują w wielu miejscach, gdyż stanowi on składnik tworzący glebę. Piasek można wydobywać metodą odkrywkową w piaskarniach albo żwirowniach, czyli specjalnych miejscach odkrywkowego wydobycia. Tam też dokonuje się przetwarzanie piasku oraz pospółki, czyli mieszaniny piasku i żwiru. Można go także wydobywać z dna rzek, jezior czy kanałów żeglugowych. Dna tych akwenów zostają pogłębiane i stamtąd wybierany jest specjalny rodzaj piasku. Taką metodę można stosować tylko na tych terenach, na których występują naturalne zbiorniki wodne.

Piasek kopalniany i rzeczny — wady i zalety

Kopalnie piasku odgrywają ogromną rolę, ponieważ dostarczają duże ilości tego cennego surowca do przemysłu budowlanego. Piasek pozyskiwany w piaskarniach charakteryzuje się zróżnicowaniem składem. Piasek taki ze względu na różną wielkość i kształt ziaren jest segregowany. Przesiewanie kruszcu na specjalnych sitach, powoduje oddzielanie różnych rodzajów piasku. Każda wielkość ziaren jest wykorzystywana do różnych celów. Ziarna piasku kopalnianego mają wieloboczne kształty i ostre krawędzie. Taki rodzaj kruszcu doskonale nadaje się do stabilizacji mieszanki betonowej. Natomiast piasek rzeczny ma swoisty skład chemiczny, a jego ziarna są średniej wielkości, błyszczące o zaokrąglonych i obtoczonych kształtach. Piasek rzeczny praktycznie nie zawiera zanieczyszczeń, jest wypłukiwany z gliny i obcego gruzu. Oczyszczanie odbywa się w naturalnym środowisku. Piaski rzeczne wykorzystywane są przede wszystkim jako materiał do prac murarskich, wykończeniowych, a także do różnego typu prac projektowych. Każdy rodzaj piasku dostaniemy u producenta piasku budowlanego Anmar.