Wykorzystanie kruszyw w budownictwie infrastrukturalnym

Duże kruszywoKruszywa to jeden z podstawowych materiałów budowlanych. Wykorzystywane są one zarówno w budownictwie jednorodzinnym, mieszkaniowym, jak i infrastrukturalnym czy przemysłowym. W zależności od rodzaju prowadzonych prac stosuje się różne rodzaje kruszcu o zróżnicowanej frakcji. Jaki kruszeń stosowany jest w budownictwie drogowym?

 

Kruszywo w budownictwie infrastrukturalnym

Budownictwo infrastrukturalne obejmuje drogi, mosty, lotniska, koleje, energetykę hydrotechnikę. Istotne jest, aby ich charakter dopasowany był do otoczenia czy to nowoczesnego, współczesnego czy historycznego. Kruszywa są niezbędne to wytworzenia nie tylko betonu, ale też zapraw i robót związanych z niwelacją terenu, budową nasypów. O tym, jaki jego rodzaj będzie użyty zależy ich ziarnistość i właściwości fizkalno-chemiczne. Można powiedzieć, że budownictwo infrastrukturalne wykorzystuje każdy rodzaj kruszyw, czy to naturalnych, sztucznych czy tych z recyklingu.

 

Zastosowanie kruszyw naturalnych

Kruszywa naturalne wykorzystywane we wspomnianym dziale budownictwa dzielimy na kruszywa żwirowo-piaskowe jak żwir, piasek, czy też pospółkę. W przypadku robót mających na celu np. utwardzenie gruntu stosuje się kruszywa łamane ze skał litych jak granity, bazalty, dolomity, wapienie, piaskowce, zalicza się do nich kliniec, tłuczeń, gryz, kamień łamany, niesort, mieszanki poddane sortowaniu, podobnie jak kruszywa z recyklingu, czyli np. te pochodzące z wyburzeń. Najmniejsze frakcje wykorzystywane są do produkcji mieszanek betonowych, prefabrykatów czy też zapraw budowlanych. Zalicza się do nich kruszywa o uziarnieniu między 0,2 mm a 0,4 mm. Większe rodzaje frakcji od 2 do 4 mm po 5-63 mm, czyli żwir — używany jest do robót związanych ze wznoszeniem obiektów kubaturowych i konstrukcji infrastrukturalnych podobnie zresztą jak kruszec naturalny o największym uziarnieniu między 0-8 mm 0-63 mm. Będą to płyty, kostki betonowe w budownictwie komunikacyjnym, rury betonowe.