Spoinowanie kostki brukowej piaskiem

Układanie kostki brukowejNajpopularniejszymi nawierzchniami ogrodowymi są kostka brukowa i płyty betonowe. Po odpowiednim ułożeniu tych materiałów należy wypełnić wolne przestrzenie spoiną. Materiał wypełniający pełni rolę klina. Dzięki niemu bruk się nie przemieszcza i nie dochodzi do uszkodzeń jego krawędzi. Warto podkreślić, że spoina może pełnić również rolę estetyczną, a metodę łączenia należy dopasować do technologii budowy nawierzchni bruku.

 

Czemu nalży spoinować kostkę brukową

Spoinowanie kostki brukowej pełni rolę klina, który z pojedynczych elementów tworzy jednolitą płaszczyznę. Istnieje kilka sposobów na wypełnienie spoin, a wybór zależy od oczekiwań estetycznych inwestora oraz technologii, jaką zostały wykonane niższe warstwy nawierzchni. Istnieją nawierzchnie, które są przepuszczalne dla wody, ale i również takie, które nie są. Do tych pierwszych należy tradycyjna metoda sucha, polegająca na wykorzystaniu podbudowy z kruszywa. Do drugich zaliczymy metodę na mokro, czyi układanie kostki na wylewce betonowej. Zasada dotycząca tego parametru mówi, że nawierzchnie powinny być konstruowane w taki sposób, aby przepuszczalność każdej warstwy licząc od góry, była większa niż poprzedniej. Zatem nad warstwami nieprzepuszczającymi wody używa się spoin, o takich samych właściwościach. Istotną kwestią jest również podział ze względu na metodę budowy. Tutaj występują dwie kategorie: sztywna i elastyczna. W pierwszej do podbudowy i podsypki dodawane s substancje wiążące, w drugiej zaś wszystkie warstwy pozostają elastyczne. Spoinowanie powinno stosować się w sposób analogiczne – sztywne na sztywnej podkonstrukcji, elastyczne na elastycznej.

 

Piasek jako świetne spoiwo

Najstarszym sposobem wykonywania spoin w nawierzchniach brukowych jest wypełnianie ich piaskiem. Ta metoda jest banalnie prosta i zazwyczaj doskonale się sprawdza. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka elementów, które mogą mieć wpływ na końcowy efekt pacy. Przede wszystkim do spoinowania kostki brukowej kruszywem należy używać piasku płukanego, czystego. Zanieczyszczenie materiału pyłem lub gliną może spowodować trwałe zabrudzenie powierzchni koski brukowej oraz przyspieszyć niepożądany wzrost roślin w spoinach. Dzięki spoinowaniu kostki brukowej piaskiem uzyskamy elastyczną nawierzchnię o wysokiej wodoprzepuszczalności.