Rodzaje zastosowań piasku suszonego na placach budowy

Wysypywany piasekPiasek to luźna skała osadowa złożona z drobnych, niezwiązanych spoiwem ziaren mineralnych, których skład chemiczny opiera się przede wszystkim na kwarcu. Ze złożami piasku można się spotkać na znacznym obszarze Polski, a wraz z innymi składnikami pochodzenia organicznego i nieorganicznego tworzy on glebę. Warto jednak zwrócić uwagę, że mimo swojego rozpowszechnienia piasek pozostaje jednym z najcenniejszych surowców w skali światowej, używanym w licznych gałęziach współczesnego przemysłu. Już od wielu wieków był on wykorzystywany do stawiania różnego rodzaju konstrukcji – od egipskich piramid po bloki z wielkiej płyty – a obecnie dzięki udoskonaleniu technologii płukania, suszenia i frakcjonowania piasku stał się on istotnym składnikiem wielu materiałów stosowanych na placach budowy.

 

Skąd bierze się piasek do zastosowań budowlanych?

Już na wstępie należy zaznaczyć, że surowcem przeznaczonym do budowy nie może być piasek wydobyty z pierwszej lepszej lokalizacji. Aby stawiane konstrukcje mogły charakteryzować się wysoką jakością wykonania, stabilnością i trwałością, należy sięgać po materiały o odpowiednim składzie i optymalnej konsystencji – dlatego niezbędne jest użycie piasku suszonego. To inaczej piasek uszlachetniony, który nie zawiera w składzie zanieczyszczeń i jest podzielony na różne frakcje w zależności od rozmiaru ziaren. Zanieczyszczenia usuwa się za pomocą płukania w przeznaczonych do tego celu urządzeniach, po czym następuje suszenie i dzielenie materiału na poszczególne grupy. Dzięki umieszczeniu piasku w separatorze można uzyskać surowiec o zadanym stopniu granulacji, o wielkości ziaren wynoszącej nawet 0,1 mm. Wreszcie piasek jest pakowany w worki, co nie tylko znacząco ułatwia jego przechowywanie (eliminacja ryzyka ponownej kontaminacji), ale także dozowanie. Łatwiej jest również zabezpieczyć piasek workowany przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem podczas transportu bądź magazynowania na docelowym placu budowy.

 

Do czego wykorzystywany jest piasek suszony na placach budowy?

Żadna budowa nie może mieć miejsca bez udziału piasku, który jest kluczowym składnikiem zapraw murarskich – zarówno cementowych, cementowo-wapiennych, jak i wapiennych. Zaprawy spełniają różne funkcje, choć najważniejszą pozostaje przede wszystkim łączenie ze sobą kolejnych elementów konstrukcyjnych, czyli cegieł i pustaków. Zaprawy murarskie przydają się do ochrony ścian przed czynnikami zewnętrznymi, jak również są wykorzystywane do tworzenia jednolitych powierzchni, uszczelniania konstrukcji oraz wypełniania ubytków. Warto też podkreślić, ze zaprawy murarskie służą jako materiał do wytwarzania pojedynczych elementów i wyrobów budowlanych. Sprawia to, że piasek suszony używany w zaprawach znajduje powszechne zastosowanie przy stawianiu różnego rodzaju obiektów: domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych, komercyjnych czy przemysłowych.

Innym ważnym materiałem budowlanym, do którego produkcji wykorzystuje się piasek suszony, jest beton. Bez jego udziału niemożliwa staje się m.in. budowa fundamentów w budownictwie jednorodzinnym, wznoszenie ścian piwnicznych, budowa stropów, podestów czy posadzek przemysłowych. Równie chętnie jest stosowany do wykańczania powierzchni (jako tzw. beton architektoniczny bądź dekoracyjny). Jako samodzielny materiał piasek może być również użyty celem wymiany podłoża pod skomplikowane obiekty budowlane. Piasek jest także niezastąpionym surowcem do wypełniania szczelin przy układaniu płyt chodnikowych czy kostki brukowej, a pewne jego odmiany mogą być nawet stosowane do wykonywania warstw filtracyjnych podczas budowy autostrad oraz oczyszczalni ścieków.

Podsumowując – piasek suszony jest materiałem niezastąpionym, bez którego nie mogłaby powstać praktycznie żadna trwała konstrukcja. Szerokie spektrum zastosowań piasku suszonego jest możliwe dzięki dostępnej technologii wyodrębnienia konkretnych frakcji, a to znów pozwala na uzyskanie surowców o wskazanych właściwościach fizycznych, chemicznych i estetycznych.