Rodzaje zanieczyszczeń piasku budowlanego

taczka z piaskiem budowlanymPiasek budowlany wydobywany jest na dwa sposoby, czyli z dna rzek lub z kopalni odkrywkowych. Sposób pozyskania piasku wpływa na kształt poszczególnych cząstek – piasek rzeczny jest opłukiwany przez wodę, a więc ziarenka mają okrągły kształt. W toku przetwórstwa piasek zostaje oczyszczony z różnych zabrudzeń, jakie występują w środowisku naturalnym i zostaje zakwalifikowany do jednej z klas. Najwyższą jakość wykazuje piasek I gatunku, który stanowi składnik zapraw murarskich, tynków i farb.

Pod wpływem zanieczyszczeń piasek wydziela kwas humusowy, który negatywnie wpływa na wiązanie zapraw murarskich. Z kolei pyły mogą powodować zlepianie się ziaren, a więc piasek staje się bardziej lepki i obniża się wytrzymałość betonu. Nasz workowany piasek budowlany poddawany jest kontroli jakości, a szczelne worki chronią przed zanieczyszczeniami.

 

Klasy piasku

Jak wspomniano wcześniej, piasek jest klasyfikowany pod względem czystości. Wyróżniamy:

  • Piasek I klasy – piaski czyste pozbawione zanieczyszczeń i pyłów;
  • Piasek II klasy – piaski, w których występują różnego rodzaju zanieczyszczenia.

Piasek II gatunku nie nadaje się do produkcji mieszanek betonowych i wykorzystywany jest głównie do różnego rodzaju prac ziemnych. W piasku budowlanym mogą występować kawałki drewna i węgla, gruz, piryty, gips, sole siarczkowe oraz zanieczyszczenia organiczne, takie jak torf, korzenie i ziemia roślinna. Kwas humusowy powstaje w wilgotnej ziemi z ciał organicznych i objawia się nalotem na ziarnach piasku. O występowaniu zanieczyszczeń może świadczyć powstające w zaprawie murarskiej mydło, które powstrzymuje wiązanie cementu. Hummus można usunąć poprzez suszenie, a pyły redukowane są w wyniku płukania.