Rodzaje prac wykończeniowych z zastosowaniem piasku

układanie kostki brukowejPiasek jest niezbędny na każdej budowie oraz na etapie prac wykończeniowych. Jest to bowiem składnik wielu mas, tynków i zapraw. Poza tym piasek stanowi podsypkę przy układaniu kostki brukowej i wykonywaniu drenażu. Do prac wykończeniowych wykorzystywane są trzy rodzaje piasku:

  • Piasek płukany i suszony – czysty i drobny piasek wykorzystywany jako składnik betonu i zapraw murarskich oraz tynków i posadzek;
  • Piasek budowlany – jeden z głównych składników zapraw murarskich;
  • Piasek podsypkowy – ma największe uziarnienie. Stabilizuje nawierzchnię z kostki brukowej i płyt chodnikowych.

Piasek wykorzystywany jest także przy aranżacji ogrodu – dzięki podsypce z piasku gleba staje się bardziej przepuszczalna a korzenie gęstsze i mocniejsze. Piaskiem często obsypuje się ścieżki w ogrodzie i dekoracyjne skalniaki.

 

Właściwości piasku

Najdrobniejszą frakcję ma piasek płukany, którego cząstki nie przekraczają 2 mm. Piasek płukany powstaje w wyniku przesiewania na mokro, dzięki czemu kruszywo oczyszcza się z osadów i eliminowane są większe frakcje. Workowany piasek płukany spełnia wymogi normy PN-EN 12620+A1:2010.

Z piasku płukanego powstaje piasek suszony, który poddawany jest suszeniu w specjalnych maszynach. Piasek w trakcie suszenia poddawany jest oddziaływaniu wysokich temperatur i wprawiany jest w ruch, dzięki czemu proces przebiega szybko i sprawnie. Do najważniejszych zalet piasku suszonego należą odporność na działanie czynników mechanicznych i chemicznych, wysoka twardość, drobne uziarnienie oraz temperatura spiekania.

Piasek najlepiej kupować w workach – zanieczyszczony lub zawilgocony materiał traci swoje właściwości i nie nadaje się do użytku na placu budowy. Piasek workowany zabezpieczany jest dodatkowo termokurczliwą folią, co pozwala na jego bezpieczne magazynowanie.