Rodzaje i zastosowanie pisaku budowlanego

Początek budowy drogiPiasek to luźna skała osadowa złożona z niezwiązanych spoiwem ziaren mineralnych, przede wszystkim kwarcu. Piasek to najczęściej występująca skała osadowa, a jego złoża znajdują się na całym obszarze Polski. Wraz z innymi składnikami jest elementem gleby, a pod wpływem oddziaływania wody i wiatru piasek tworzy formy akumulacyjne, do których należą między innymi wydmy, wały piaszczyste, rewy, zmarszczki, fale i wstęgi piaszczyste. Do celów gospodarczych piasek wydobywany jest metodą odkrywkową w kopalniach zwanych piaskowniami. Pozyskuje się go również podczas pogłębiania rzek, kanałów żeglugowych na obszarach jezior i mórz. Piasek ma bardzo szerokie zastosowanie w budownictwie. Jest składnikiem betonu, zapraw murarskich i tynków.

 

Piasek na budowie

Na każdej budowie niezbędnych jest kilka typów piasku. Pierwszym z nich jest piasek płukany o wielkości 0-2mm. Jego nazwa pochodzi stąd, że pozyskuje się go bezpośrednio ze złoża za pomocą wypłukiwania. Następnie na bazie uzyskanego kruszywa produkowany jest piasek suszony. Dużą zaletą piasku płukanego jest spora zawartość krzemionki, co sprawia, że jest niezwykle chętnie wykorzystywany w budownictwie. Przeznaczony jest do wykonywania zapraw murarskich, ponadto używa się go do sporządzania wysokiej jakości betonów i galanterii betonowej. Innym typem piasku jest pospółka piaskowo-żwirowa. Korzysta się z niej najczęściej do wykonywania warstw filtracyjnych podczas budowy autostrad oraz oczyszczalni ścieków. Warto podkreślić, że nadaje się ona także do wymianu podłoża pod skomplikowane obiekty budowlane.

 

Inne zastosowanie piasku

Istotną sprawą w kwestii zastosowania piasku jest jego grubość. Na przykład w przypadku produkcji gładzi stosowane jest bardzo drobne kruszywo od 0,25 do 0,5 mm. Związane jest to z faktem, iż gładź nie może zawierać nierówności i wypukleń. Podstawowym składnikiem gładzi jest biały, drobnoziarnisty piasek kwarcowy. Dla porównania inaczej rzecz ma się w przypadku tynku, gdzie piasek może mieć w zasadzie różną grubość, ponieważ niezwykle popularne są tynki nie tylko o gładkiej, ale również chropowatej powierzchni.