Posadzki przemysłowe – rola piasku

Nowa posadzkaPosadzki w obiektach przemysłowych, halach, magazynach, browarach, chłodniach itd. Dlatego niezwykle ważny jest właściwy dobór warstw podłogowych, dostosowanych do rodzaju obciążeń, jakie występują w danym pomieszczeniu. Istotne są również warunki prac podłogi i oczywiście charakter i przeznaczenie pomieszczenia oraz prawidłowe ich wykonanie. Wszystko to spowoduje, że podłoga na długo zachowa walory użytkowe i estetyczne, a jej eksploatacja i utrzymanie nie będą nastręczały trudności. Dobra posadzka to taka, którą charakteryzuje wysoka odporność na ścieranie, obciążenia dynamiczne, niewielka wchłanialność olejów i tłuszczów, bardzo dobra odporność na czynniki atmosferyczne i chemikalia.

 

Co decyduje o właściwościach posadzki przemysłowej

Wytrzymałość posadzki przemysłowej stanowi wymóg podstawowy i związana jest przede wszystkim z klasą betonu oraz ilością oraz rodzajem zastosowanego zbrojenia rozproszonego. Ponadto na grubość posadzki ma wpływ na charakter i wielkość obciążeń oraz jakość tego, co pod posadzką. Wykończenie posadzki przeznaczonej do szeroko rozumianego przemysłu realizowane jest najczęściej z wykorzystaniem technologii utwardzenia powierzchni. W przemyśle lekkim, czyli spożywczym i farmaceutycznym najczęściej spotyka się realizacje na bazie systemów żywicznych. Często stosowane są również płyty posadzkowe wykańczane cienkowarstwowymi posadzkami samo-rozlewnymi typu PCC lub z wykorzystaniem technologii i materiałów do szlifowania i polerowania betonu.

 

Rola piasku w budowie posadzek przemysłowych

Często bagatelizowaną a jednak jedną z najistotniejszych kwestii w trakcie budowania posadzek przemysłowych jest rodzaj użytego piasku. To od jego jakości zależy często twardość betonu. Zazwyczaj wykorzystuje się piasek uszlachetniony. To materiał, który po wydobyciu jest płukany ze wszelkich zanieczyszczeń, a następnie sortowany według swoich właściwości. Piasek suszony dostępny jest w różnych frakcjach : 0,1 – 0,5 mm, 0,5 -1,2 mm, 0,5 – 2,5 mm, 1,4 – 2,5 mm, 2,0 -5,0 mm.