Piasek suszony – wszystko co warto wiedzieć

BetoniarkaPiasek jest jedną z najpowszechniej występujących skał osadowych. Jest złożony z niezwiązanych spoiwem ziaren mineralnym, a przede wszystkim kwarcu. Wielkość ziaren piasku waha się zależnie od przyjętej klasyfikacji od 0,05 lub 0,063 do 2 mm. Gęstość ziaren piasku kwarcowego wynosi natomiast około 2,62 g/cm3. Pod względem składu mineralnego wyróżnia się piaski: kwarcowe, wapienne, polimeralne, wulkaniczne. Oprócz tego w piasku mogą znajdować się domieszki miki, chlorytów, glaukonitu, węgla i substancji humusowych. Szczególnym rodzajem piasku jest piasek suszony, który odznacza się najlepszą jakością oraz wysoką kompozycją krzemionki. Wytwarza się go najczęściej na bazie piasku płukanego. Piasek suszony ma uniwersalne zastosowanie. Wykorzystywany jest między innymi przy produkcji zapraw murarskich i tynkarskich oraz do różnego typu klejów.

 

Jak powstaje piasek suszony

Piasek suchy powstaje w procesie uszlachetniania. W pierwszym etapie wszelkie zanieczyszczenia są wypłukiwane z materiału, po czym dzielony jest na konkretne frakcje. Jedną z nich jest właśnie piasek suszony. Piasek po wysuszeniu zostaje jeszcze raz przesiany przez wysokiej klasy separator. Po takich działaniach może być stosowany jako wypełnienie filtrów przy uzdatnianiu wody pitej oraz w oczyszczalniach ścieków przemysłowych i komunalnych. Jak zostało wcześniej wspomniane znajduje on także zastosowanie, w branży budowlanej. Ponadto dobry piasek suszony wykorzystywany jest również do czyszczenia konstrukcji stalowych, do piaskowania felg i karoserii w przemyśle motoryzacyjnym oraz w procesie hydropiaskowania, czyli czyszczenia cegieł i starych budynków.

 

Jaki piasek do piaskowania

Jak zostało wspomniane suchy piach do piaskowania wykorzystywany jest niezwykle powszechnie do czyszczenia struktur stalowych. Piasek do piaskarki powinien być dobierany w trafnej granulacji w zależności od tego, jakie elementy mają zostać poddane czyszczeniu. Im większa grubość frakcji piasku, tym większa musi być również przepustowość dyszy.