Piasek do budowy mostów. Charakterystyka

Budowa mostuBudownictwo przemysłowe to duża odpowiedzialność. Tu wszystkie elementy, materiały użyte do budowy konstrukcji inżynieryjnych, jak mosty muszą być najwyższej jakości, pochodzić z pewnego źródła. Jest to szczególnie ważne ze względu na fakt, iż są mosty to obiekty, których konstrukcja pracuje nieustannie. Poddawana jest zmiennym, ogromnym obciążeniom. Od tego, jakie materiały zostaną użyte do stabilizacji gruntu, budowy konstrukcji nośnej czy też samej nawierzchni mostu zależeć będzie bezpieczeństwo użytkowania.

Czując presję, jaką nakłada na inwestorach prawo budowlane, które jest niezwykle restrykcyjne w przypadku budownictwa użytkowego, postanowiliśmy przedstawić wam charakterystykę podstawowego składnika budulcowego używanego do budowy mostów, jakim jest piasek.

 

Czym jest piasek budowlany do budowy mostów?

Piasek budowlany to specjalny rodzaj kruszywa, który cechują nadzwyczajne parametry wytrzymałościowe. Dzieje się tak dzięki specjalnej technice wydobycia go, a następnie uszlachetnieniu go, nadaniu mu wyjątkowych właściwości poprzez odpowiednie oczyszczenie, wysuszenie oraz właściwe przechowywanie przygotowanego materiału budowlanego. Oczyszczanie piasku najlepiej, jeśli odbywa się w sposób naturalny, czyli w wyniku płukania go, suszenia oraz sortowania na odpowiednie frakcje (wielkości ziaren) w zależności od miejsca użycia, sposobu wykorzystania.

Jak zapewne pamiętacie z naszych poprzednich artykułów, piasek budowlany dzieli się na:

 • piasek płukany,
 • piasek zasypowy,
 • pospółka piaskowo-żwirowa,
 • piasek kwarcowy.

Piasek budowlany, który można bezpiecznie stosować do budowy mostów i innych konstrukcji inżynieryjnych musi być odpowiedniego kształtu (najlepiej sferycznego) oraz wielkości. Ten we frakcjach od 0,2 mm do 5 mm jest stworzone do budowy mostów, a piasek o frakcji do 4 mm jest wręcz idealny.

 

Na co zwrócić uwagę przy zakupie piasku budowlanego?

Piasek używany do budowy mostów i innych obiektów inżynieryjnych, powinien spełniać szereg norm jakościowych, jak chociażby PN-EN 13139:2003, która określa między innymi frakcje pisaku oscylującą pomiędzy 0,3 mm a 1,0 mm. Dodatkowo certyfikaty jakości piasku budowlanego określają:

 • Gęstość ziaren
 • Kategorię uziarnienia
 • Zawartość pyłów
 • Jakość pyłów
 • Nasiąkliwość WA240,6
 • Zawartość siarczanu rozpuszczalnego w kwasie
 • Całkowita zawartość siarki
 • Części rozpuszczalne w wodzie.

Kupując piasek, zawsze trzeba sprawdzić jego pochodzenie i domagać się specyfikacji potwierdzającej zapewnienia producenta, co do deklarowanych parametrów piasku.

Ważne jest, aby dostarczany na budowę piasek był czysty. Nie ma prawa w nim znajdować się żadnych zanieczyszczeń organicznych. Zanieczyszczenia organiczne emitują kwas humusowy, który wpływa na proces wiązania i twardnienia betonu, duże ich ilości mogą uniemożliwić wręcz wiązanie się mieszanki piasku z cementem i wodą. Pyły zawarte w piasku oblepiają ziarna kruszywa, obniżając najważniejszy parametr jakościowy betonu, jakim jest jego wytrzymałość.

 

Skąd mieć pewność, że piasek do budowy mostu jest wysokiej jakości?

Najlepiej zakupić piasek płukany suszony pakowany w workach, który będzie charakteryzował się nie tylko czystością, stałą, wysoką zawartością kwarcu, ale przede wszystkim będzie odpowiedniej frakcji (zachowanej dzięki pakowaniu). Warto wiedzieć czytając specyfikacje jakości piasku, że ten najwyższy gatunkowo piasek, nie dość, że będzie zawierał ziarna określonej frakcji (do 4-5 mm), to udział ziaren o średnicy 2-4 mm musi stanowić jedynie około 15% kruszywa. To daje nam pewność, że zakupiony piasek będzie odznaczał się wysokim współczynnikiem zagęszczenia.