O betonie słów kilka

Wygładzanie cementuDo przygotowania mieszanki betonowej potrzebne są: dobrej jakości cement, czysta woda oraz kruszywo, czyli piasek i żwir. Kruszywo stanowi mniej więcej trzy czwarte objętości betonu, w związku z tym ma ono niebagatelny wpływ na jego właściwości. Dlatego niezwykle istotny jest wybór twardego i trwałego kruszywa, które ma małą nasiąkliwość i dużą odporność na działanie warunków atmosferycznych. Kruszywa dzielą się na naturalne oraz łamane. Pierwsze powstały w wyniku naturalnych procesów przyrodniczych, takich jak wietrzenie skał i erozyjne działanie wody. Drugie natomiast powstały w wyniku mechanicznego kruszenia skał, najczęściej magmowych i węglowych.

 

Historia w pigułce

Beton nazywany również sztucznym kamieniem został wynaleziony i używany w budownictwie w Asyrii, a następnie w starożytny Rzymie około 200 r.p.n.e. W starożytności do jego produkcji używano mieszaniny piasku i drobnych kamieni z zaprawą wapienną do łączenia kamieni w murze i sklepieniach. Rzymianie jako zaprawy używali naturalnej pucolany, która pochodziła z popiołów wulkanicznych i czyniła ich wyrób wodoodpornym. W wiekach średnich produkcja betonu została nieco zapomniana. W gotyku natomiast zaczęto stosować mieszaninę zaprawy wapiennej z bardzo drobnym piaskiem do wykonywania odlewów powtarzalnych elementów dekoracyjnych. W XIX w, po wynalezieniu cementu portlandzkiego upowszechnił się materiał budowlany zwany betonem.

 

Rola piasku w mieszance betonowej

Piasek jest drobnym kruszywem, składających się z ziaren, które przechodzą przez sito o oczkach 2×2 mm. Ich zróżnicowana średnic wpływa korzystnie na szczelność betonu. Piaski, które składają się jedynie z ziaren o bardzo małej średnicy nadają się tylko i wyłącznie do zapraw, z których wykonuje się gładź. Trzeba pamiętać, że piasek, który będzie używany do betonu nie może być oblepiony glinami lub iłami, ponieważ zaczyn cementowy nie ma wtedy dostępu do części ziaren kruszy, co powoduje, że beton lub zaprawa nie mają wymaganej wytrzymałości, szczelności i trwałości. Z tego powodu do robienia zaprawy lub betonu nie należy używać gruntu z wykopu pod fundamenty. Dużo lepszym rozwiązaniem jest zamówienie specjalnego piasku pozyskiwanego z odkrywek.