Najważniejsze kruszywo budowlane – o piasku

Piasek przed koparkaPiasek jest kruszywem wszechobecnym i stosunkowo łatwo dostępnym. Przy tym jest jednym z najcenniejszych surowców znanych ludzkości i towarzyszy jej od zarania dziejów. Jego jakość ma znaczący wpływ na stworzoną na jego bazie zaprawę, a co za tym idzie na jakość oraz trwałość muru. Warto wiedzieć, że piasek nie jest niczym innym, jak luźną skałą osadową, która składa się z małych ziaren mineralnych o różnej wielkości. Podczas każdego rodzaju prac budowlanych z wykorzystaniem piasku suszonego, powinno korzystać się z kruszywa o odpowiednich parametrach przystosowanych do specyfiki prac.

 

Rodzaje piasku wykorzystywanego w budownictwie

W budownictwie wykorzystuje się piasek płukany i pospółkę piaskowo-żwirową. Piasek płukany pozyskiwany jest dzięki wypłukiwaniu z złóż piasku. Następnie materiał jest suszony. Cechuje go wysoka zawartość, tzw. kamionki, co sprawia, że jest chętnie wykorzystywany w budownictwie. Doskonale nadaje się on do tyków i zapraw murarskich. Warto pamiętać, że przygotowując tynki, wykorzystuje się piasek o różnej średnicy. Im jest ona mniejsza tym gładsza jest powierzchnia tynku. W przypadku zapraw wykorzystuje się zarówno piasek kwarcowy, jak i kruszywa łamane. Kluczowe znaczenie ma w tym wypadku czystość piasku. Pospółka piaskowo-żwirowa jest natomiast powszechnie stosowana w budowie autostrad oraz oczyszczalni ścieków w formie warstwy filtracyjnej. Jest także świetnym materiałem na podbudowę pod fundamenty. Uziarnienie pospółki waha się w granicach od 0,075 mm do 63 mm, w zależności od wielkości dodatku skalnego.

 

Rola piasku

Jako jedno z najważniejszych kruszyw, piasek jest niezbędnym składnikiem produkcji betonu. To dzięki precyzyjnej manipulacji ilością piasku w betonie, jesteśmy w stanie wpływać na jego gęstość. Dzięki obecności w zaprawach, pozwala na skuteczne łączenie ze sobą elementów konstrukcyjnych, jak np. cegły czy pustaki. Pamiętajmy, że w budownictwie na wielką skalę wykorzystuje się też szkło, które wyprodukowane jest z piasku. Jednakże do jego produkcji stosuje się specjalny piasek kwarcowy.