Na czym polega piaskowanie konstrukcji stalowych?

Pracownik usuwa farbę za pomocą piaskowania pod ciśnieniem powietrzaMetale często poddawane są tak zwanemu korodowaniu. Są to wszelkie procesy, podczas których dochodzi do ich degradacji. Wynikają z czynników środowiskowych, mogą to być na przykład opady albo zanieczyszczone powietrze. Prowadzi to do uszczerbków metalu, dlatego takie procesy należy skutecznie redukować. Jedną z popularniejszych metod redukcji procesów korodowania metali jest piaskowanie konstrukcji stalowych. Na czym polega takie działanie i jakie przynosi skutki?

Wykorzystywanie piasku w piaskowaniu

Piaskowanie konstrukcji stalowych to proces szczególnie ceniony w branży budowlanej. Dzięki niemu można w stosunkowo krótkim czasie oczyścić konstrukcję, by następnie poddać ją malowaniu antykorozyjnemu, co przełoży się na wydłużenie jej żywotności. Najprościej rzecz ujmując, podczas piaskowania drobiny oczyszczonego przez przesiewanie piasku pod ciśnieniem uderzają na określoną powierzchnię. Efektem takiego działania jest uzyskanie równej powierzchni, która jest idealna do wykonania wspomnianej wcześniej czynności malowania.

Należy pamiętać jednak, że podczas piaskowania uderzające drobiny piasku mogą dostać się do płuc pracownika. Niesie to za sobą niebezpieczeństwo tego, że osoba często wykonująca piaskowanie może zapaść na jedną z chorób pylicznych. W związku z tym niedopuszczalne jest stosowanie jako ścierniwa suchego piasku. Może być on wykorzystywany jedynie przy zastosowaniu technologii pneumatycznych mokrych i wilgotnych. W piaskowaniu na mokro ścierniwo łączone jest z wodą pod odpowiednim ciśnieniem. Zabieg ten ma wiele zalet. Przede wszystkim jest uniwersalny – poprzez piaskowanie wyczyścić można maszty, słupy czy kominy. Po drugie piaskowanie konstrukcji stalowych na mokro nie paraliżuje pracy w firmie.

 

Zasady BHP w trakcie piaskowania

Podczas wykonywania prac związanych z piaskowaniem konstrukcji stalowych niezwykle ważne jest przestrzeganie zasad BHP. Pierwszą istotną kwestią jest oczywiście przygotowanie do pracy. Ubranie powinno spełniać stosowne warunki, czyli chronić i zapewniać odpowiednią wentylację, doprowadzając do pracownika świeże powietrze. Bardzo ważne jest, aby pracownik był odpowiednio przeszkolony i przygotowany do przeprowadzenia procesu piaskowania.

Kolejną niezwykle ważną kwestią jest dobór właściwych materiałów. Do wykonywania piaskowania nie można stosować piasku kwarcowego, ponieważ jest on szkodliwy i może wywoływać choroby pylicze. Właśnie dlatego proponujemy Państwu wyłącznie najwyższej jakości piasek budowlany. Dzięki szerokiemu wyborowi frakcji możemy wspólnie wybrać optymalne rozwiązanie. Niezależnie od ilości potrzebnego materiału oraz Państwa lokalizacji, możemy podjąć współpracę. Zajmujemy się również bezpiecznym i terminowym transportem piasku w szczelnych workach. Wybór wysokiej jakości materiałów przekłada się na jakość i trwałość wykonywanych prac, a także na bezpieczeństwo pracowników.