Na co należy zwrócić uwagę dokonujac zakupu piasku budowlanego?

Piasek budowlanyPiasek budowlany to kruszywo niezbędne przy każdej budowie i większym remoncie. Jest głównym składnikiem betonu i zapraw murarskich, a także służy jako podłoże pod kostkę brukową. Ilość i rodzaj piasku, który będzie potrzebny przy naszym przedsięwzięciu, powinniśmy uzgodnić z wykonawcą robót, który również może polecić nam rzetelnego lokalnego dystrybutora wysokiej jakości surowca. Na co musimy zwrócić uwagę przy wyborze piasku do budowy czy remontu?

Po pierwsze: wielkość ziaren

Piasek budowlany charakteryzuje się wielkością ziaren od 0,02 mm do 4 mm. Wyboru średnicy ziaren dokonuje się na podstawie planowanego przeznaczenia kruszywa. Piasek budowlany wykorzystywany do zaprawy murarskiej powinien mieć ziarna o średnicy do 2 mm, w zaprawie tynkowej nie mogą znaleźć się ziarna większe niż 1 mm, zaprawa na posadzkę wymaga ziaren o przekroju 0,5 mm, a do gładzi powinno się używać najdrobniejszych ziaren piasku kwarcowego.

Po drugie: pochodzenie piasku

Pochodzenie piasku determinuje kształt jego ziaren i właściwości uzyskiwanych z niego materiałów budowlanych. Ze względu na pochodzenie wyróżnia się dwa rodzaje piasku budowlanego: rzeczny i kopalniany.
Piasek rzeczny wydobywany jest z dna rzek i jezior oraz z wydm (piasek o genezie lodowcowej). Piasek taki jest bardzo wytrzymały, w związku z czym wykorzystywany jest do budowy trwałych, zwartych konstrukcji (np. żelbetonowych). Jego ziarna charakteryzują się gładkością i owalnością, stąd znajduje także zastosowanie w piaskowaniu metalu i drewna. Piasek kopalniany z kolei posiada kanciaste, ostre ziarna, gdyż wydobywany jest wskutek łamania skał. Stosuje się go np. do zagęszczania gruntu po wylaniu fundamentów.

Po trzecie: jakość surowca

Na rynku surowców znaleźć można piasek budowlany o dwóch klasach jakościowych: I i II. Piasek II klasy posiada domieszkę pyłu, którego obecność dla niektórych zastosowań nie ma znaczenia, lecz w innych może stanowić przeszkodę. Skonsultujmy z firmą budowlaną, jaka klasa kruszcu będzie potrzebna do wykonania zleconych przez nas robót.
W piasku budowlanym występują niekiedy inne zanieczyszczenia, które negatywnie wpływają na jego jakość i właściwości. Są to m.in.: gruz, muszle, kawałki drewna lub węgla, a także zanieczyszczenia organiczne, takie jak ziemia roślinna, torf czy korzenie.

Podsumowując – gdy kupujemy piasek budowlany miejmy na uwadze następujące czynniki:

  • wielkość i kształt ziaren,
  • pochodzenie kruszcu,
  • klasę jakości surowca,
  • stopień czystości piasku,
  • rzetelność firmy, w której się zaopatrujemy.