Krystaliczne kruszywa kwarcowe: jakie właściwości wpływają na wytrzymałość betonu?

piasek kwarcowyKruszywa są jednymi z najważniejszych materiałów używanych w czasie prac budowlanych, pozwalając zarówno na przygotowanie podłoża pod wznoszone obiekty, jak i wykonanie konstrukcji ziemnych czy niezbędnych drenaży. Służą także jako składniki do produkcji rozmaitych materiałów budowlanych, takich jak beton, zaprawy murarskie, kleje oraz tynki. W tym celu stosowane są na ogół odpowiednie kruszywa kwarcowe. Przekonajmy się, jaką pełnią w nich funkcję i sprawdźmy, jakie mają cechy.

 

Czym są kruszywa kwarcowe?

Kruszywa kwarcowe, to materiały, które przede wszystkim składają się z różnych odmian krzemianów m.in. kwarcu czy miki, takie jak piaski wydobywane na różne sposoby – metodą odkrywkową, spod powierzchni wody czy przez pozyskiwanie z rzek. Poza uziarnieniem, które nie przekracza 2 mm, cechują się wysoką odpornością na obciążenia mechaniczne, w tym ściskanie. W zależności od potrzeb piasek może mieć krawędzie łagodne – występują one w przypadku nieprzetworzonych piasków rzecznych – lub ostre. Wyróżniają się nimi piaski kopalniane, a także materiał poddany procesowi łamania. W celu pozbycia się rozmaitych zanieczyszczeń organicznych piaski kopalniane są poddawane płukaniu oraz suszeniu, a także przesiewaniu.

 

Jaka jest funkcja piasku przy produkcji betonu?

Beton powstaje dzięki wykorzystaniu kruszywa o właściwym uziarnieniu, które jest łączone spoiwem w postaci cementu. Jest to możliwe w procesie hydratacji, który wymaga również dodania odpowiedniej ilości wody. Do mieszanki wprowadzane są także rozmaite dodatki wpływające na własności eksploatacyjne oraz urabialność i proces dojrzewania. Kruszywo w betonie jest utrzymywane dzięki obecności cementu i tworzy strukturę, która jest odpowiedzialna za przenoszenie powstających obciążeń, głównie sił ściskających. Jeżeli w grę mają wchodzić też siły zginające, do mieszanki wprowadza się zbrojenie rozproszone, lub korzysta ze stalowych prętów zbrojeniowych.