Kruszywa naturalne – podział i zastosowanie

Kopalnia kruszywaKruszywa to naturalny surowiec obecny niemal na całej kuli ziemskiej. Dzięki jego wydobyciu możliwe jest wyprodukowanie na przykład układów krzemowych, szkła, kosmetyków, paneli słonecznych, ale przede wszystkim układów elektronicznych. Piasek znalazła także szerokie zastosowanie w budownictwie.

 

Czym są kruszywa naturalne?

Kruszywo to materiał ziarnisty, który wykorzystywany jest głównie w budownictwie kubaturowym oraz liniowym. Wykorzystuje się go do produkcji betonów i zapraw, ale także stanowi on ważny budulec nasypów naziemnych. Sama nazwa kruszywa obejmuje wszystkie mineralne kruszywa pochodzące ze skał naturalnych. Wyróżniamy kruszywa żwirowe, czyli kruszywa żwirowo-piaskowe oraz kruszywa łamane, które produkowane z litych skał jak bazalt, granit, dolomit, piaskowiec, oraz wapień. Wszystkie wymienione kruszywa poddawane się kruszeniu, czyli mechaniczne obróbce, dzięki której uzyskujemy materiał o określonej ziarnistości.

 

Zastosowanie kruszyw naturalnych

Kruszywa naturalne stosowane są głównie, jako części składowe przy produkcji betonów i wyrobów betonowych, zapraw oraz chemii budowlanej. Wykonuje się z nich także mieszanki mineralno-asfaltowe, warstwę nośnych i ścieralnych nawierzchni drogowych, lotnisk, parkingów oraz podbudowy pasów startowych czy parkingów. W budownictwie drogowym najczęściej wykorzystuje się piasek, który jest niezbędny do wykonania podbudów oraz innych robót inżynieryjnych. Jest on także niezbędny do tego, aby przygotować zaprawy budowlane, suche mieszanki i betony komórkowe. Tłuczeń, grysy oraz kliniec stosowany jest w kolejnictwie. Powodem jest trwałość tego materiału oraz gwarancja, że elementy infrastruktury drogowej pozostaną zwarte pomimo oddziaływania silnych obciążeń.