Kruszywa naturalne i sztuczne

Góry piaskuKruszywa to sypkie materiały, które ze względu na pochodzenie dzieli się na naturalne i sztuczne. Znajdują one zastosowanie w budownictwie, rolnictwie i szeregu innych dziedzin przemysłu oraz gospodarki. Kruszywa można pozyskiwać na różne sposoby. Wiele z nich występuje naturalnie w przyrodzie – te nazywamy kruszywami naturalnymi. Należą do nich między innymi: piasek, żwir, kruszywa drogowe. Kruszywa sztuczne natomiast pozyskuje się z wykorzystaniem odpadów przemysłowych lub na drodze procesu recyklingu. Są to materiały pochodzenia mineralnego, pozyskiwane z odpadów budowlanych i innych. Kruszywa pozyskuje się również na drodze wielu procesów dodatkowych, np. płukania, przesiewania, czy poddawania materiału obróbce termicznej.

 

Charakterystyka kruszyw

Kruszywa naturalne to wszystkie te, które pochodzą z minerałów. Powstały one na skutek erozji skał lub rozdrobnienia mechanicznego i występują w postaci okruchów skalnych. Wspomniane powyżej procesy, takie jak płukanie czy przesiewanie mają na celu usunięcie z nich zanieczyszczeń pylistych. Kruszywa sztuczne natomiast to również te pochodzenia mineralnego, jednakże pozyskiwane są w wyniku termicznej modyfikacji różnych materiałów i surowców lub recyklingu. Kruszywa sztuczne różnią się w zależności od sposobu powstawania. Rozróżniamy: kruszywa wyprodukowane z surowców mineralnych, poddane obróbce termicznej, np. glinoporyt; kruszywa powstałe z odpadów przemysłowych nie poddawane obróbce, np. żużel paleniskowych; kruszywa organiczne wyprodukowane z tworzyw sztucznych.

 

Zwyczajny piasek – nadzwyczajne kruszywo

Jednym z najczęściej wykorzystywanych i najpowszechniej występujących kruszyw jest piasek. Może on mieć różną budowę i właściwości w zależności od regionu geograficznego, z którego pochodzi. Zazwyczaj grubość pojedynczego ziarnka piasku nie przekracza 2 mm, ale spotkać można i również piasek o drobniejszej frakcji. Wydobyty piasek może być zanieczyszczony takimi czynnikami jak np. torf korzenie resztki roślinne i cząsteczki mineralne. Dlatego piasek wykorzystywany do zapraw murarskich czy betonów powinien zostać poddany płukaniu w sposób naturalny lub w zakładach przeróbki kruszywa.