Frakcje piasku budowlanego

Piasek budowlanyMianem frakcji określa się grupę ziaren o konkretnych wymiarach. Ograniczone są one dwoma kolejnymi sitami zestawu do badania krzywej uziarnienia kruszywa.

 

W jakiej frakcji występuje piasek budowlany?

Piasek budowlany stanowi najdrobniejsze kruszywo budowlane i składa się z ziaren do 5 mm, z czego ziarna o średnicy 2-4 mm stanowią około 15% kruszywa.

Może być także sortowany do frakcji mniejszej, czyli tej w przedziale 0-2 mm.

Wyjątkiem jest piasek budowlany kwarcowy o ziarnach do 1 mm lub frakcjach jeszcze mniejszych, do 0,5 lub 0,7 mm.

W naszej suszarni piasku można się zaopatrzyć w piasek budowlany frakcji od 0,1 do 0,5 mm, od 0,5 do 1,2 mm, od 0,5 do 2,5 mm, od 1,4 do 2,5 mm oraz od 2 do 5 mm.

 

Jakie rodzaj piasku budowlanego można wyróżnić?

Wyróżnia się następujące rodzaje piasku budowlanego:

  • piasek płukany,
  • piasek zasypowy,
  • pospółka piaskowo-żwirowa,
  • piasek kwarcowy.

Piasek płukany wydobywany jest prosto ze złoża przez wypłukiwanie. Zawiera dużą ilość krzemionki.

Z kolei piasek kwarcowy jest odporny na czynniki chemiczne.

 

Jakie jest zastosowanie piasku budowlanego?

Piasek zasypowy służy do stabilizowania fundamentów, rur i kabli układanych w wykopach.

Piasku płukanego używa się do sporządzania betonu, zapraw murarskich oraz zapraw tynkarskich, podobnie jak piasku kwarcowego. Służy on także do budowy twardych podłoży, takich jak jezdnie.

Pospółka piaskowo-żwirowa pełni rolę warstwy filtracyjnej podczas budowy dróg i oczyszczalni ścieków. Doskonale nadaje się także do wymiany podłoża pod mającymi powstać budynkami.

Oferowany przez nas piasek budowlany będzie również idealny do produkcji mas szpachlowych, klejów, tynków oraz posadzek przemysłowych. Może posłużyć do wypełnienia szczelin, powstających podczas układania płyt chodnikowych oraz kostki brukowej.

Jego dodatkową zaletą jest możliwość zastosowania jako czyściwo stalowych konstrukcji.

Dzięki transportowaniu i dostarczaniu kruszywa w workach, klienci mogą mieć pewność, że materiał, który do nich dotrze, w pełni spełni ich oczekiwania i wymagania.