Dlaczego do wyrobu betonu cementowego potrzebny jest piasek?

Wylewanie betonuBeton jest jednym z najczęściej wykorzystywanych materiałów budowlanych. Używa się go do wykonywania elementów, które muszą się odznaczać wysoką wytrzymałością na obciążenia, trwałością i dobrze znosić kontakt z warunkami zewnętrznymi. Trudno znaleźć budowę, na której nie korzystano by z niego, choćby w ograniczonym zakresie. Przekonajmy się, z czego powstaje, jakie są jego podstawowe zalety oraz sprawdźmy, gdzie jest stosowany najczęściej.

 

Z czego powstaje beton?

Beton jest materiałem kompozytowym, a więc stworzonym się z kilku składników, których właściwości określają jego cechy użytkowe. Podstawowym komponentem betonu, wpływającym na jego wytrzymałość, jest odpowiednie kruszywo, którym najczęściej jest kwarc w postaci piasku budowlanego, niekiedy łączony z drobnym żwirem. Kruszywo nadaje materiałowi wytrzymałość z uwagi na swoją twardość i odporność na obciążenia. Drugim istotnym składnikiem będzie cement, który pełni funkcję spoiwa. Rozprowadzony we właściwych proporcjach z wodą, po procesie hydratacji wiąże ze sobą ziarna kruszywa, tworząc spójną i dość jednorodną strukturę. Półpłynna mieszanka jest wylewana w odpowiednie formy lub deskowania w zależności od wykonywanego elementu, a po stwardnieniu staje się bardzo odporną strukturą.

 

Czym wyróżnia się beton cementowy?

Beton cementowy powstający z użyciem piasku kwarcowego odznacza się wysoką wytrzymałością na ściskanie, a także dość gładką i jednolitą powierzchnią. Ma niewielką nasiąkliwość, a wzmocniony stalowym zbrojeniem gwarantuje również dobrą odporność na siły zginające. Ze względu na to, że ziarenka piasku są dość drobne, beton z jego użyciem wyróżnia się atrakcyjnym wyglądem i jest wykorzystywany nie tylko do wykonywania elementów konstrukcyjnych, ale także różnych prefabrykatów czy nawet powierzchni dekoracyjnych. Bardzo duże znaczenie ma także łatwość nadawania betonowi pożądanej formy oraz zapewnienia mu odpowiednich parametrów wytrzymałościowych przez ścisłą kontrolę nad procesem produkcji i właściwy dobór poszczególnych składników i dodatków.