Co to jest piaskobeton?

Duża ilość piaskuPiaskobeton to beton, do przygotowania którego wykorzystuje się piasek wraz z niewielkim dodatkiem żwiru. Był on powszechnie stosowany w latach 80 ubiegłego stulecia. Najszersze zastosowanie miał on w budownictwie jednorodzinnym, składał się z dużego udziału piasku i niewielkiej domieszki żwiru. Dziś nadal możemy się spotkać z tak wykonanymi fundamentami czy żelbetonowymi stropami.

 

Piaskobeton a bezpieczeństwo

Beton powinien być wytwarzany z odpowiedniej jakości piasku oraz żwiru. W sytuacji, gdy jego domieszka była niewielka zastanawiające może być czy był to materiał bezpieczny dla budownictwa. Jednak przy odpowiednim przygotowaniu z powodzeniem mógł on pełnić pokładane w nim funkcje konstrukcyjne. Zwykle dodawano do niego właściwej jakości cement, mieszankę dokładnie zagęszczano, a następnie pielęgnowano na etapie jej wysychania. W takich warunkach uzyskany beton mógł zagwarantować odpowiedni poziom wytrzymałości i trwałości.

Problem mogły stanowić mieszanki piaskobetonowe, które uzupełniano kiepskiej jakości cementem lub cemento-popiołem. W krótkim czasie dochodziło do ich kruszenia się, a tym samym stawały się one realnym zagrożeniem dla stabilności całej konstrukcji. Stosowanie piaskobetonu wynikało przede wszystkim z tego, że brakowało żwiru, które duże ilości były zużywane w budowie budynków wielorodzinnych z tzw. „wielkiej płyty”. Obecnie jednak piaskobeton stosowany jest bardzo rzadko. Przede wszystkim dlatego, że żwir jest zdecydowanie lepiej dostępny, a po drugie nie oferują one oczekiwanej trwałości i wytrzymałości.

 

Co musimy zapamiętać o piaskobetonie?

Był to rodzaj betonu, w produkcji którego przeważał piasek, który był łatwiejszy do pozyskania. Żwiru była zwykle niewielka domieszka. W związku z tym trwałość wykonanych z tego materiału konstrukcji zależała przede wszystkim od innych dodatków takich jak cement, oraz od samego wykonania i odpowiedniej pielęgnacji w czasie wysychania. Jedynie w ten sposób można było osiągnąć zadowalające parametry techniczne.