Archives

piasek budowlany

Chociaż piasek wydaje się czymś mało szczególnym, to jego znaczenie jest nieocenione. Badania dowodzą, że każdego roku zużywamy około 30 miliardów ton tego surowca, a zapotrzebowanie wciąż rośnie. Przyczyną takiej sytuacji jest szybko rozwijająca się infrastruktura i powstające w zawrotnym tempie konstrukcje. Czytaj dalej eb9b01

Wybór piasku budowlanego

Piasek jest jednym z najważniejszych materiałów, które wykorzystuje się podczas budowy. Jego jakość ma znaczący wpływ na jakość stworzonej na jego bazie zaprawy, a co za tym idzie na jakość oraz trwałość samego muru. Nie wszyscy wiedzą, że piasek nie jest niczym innym, jak luźną skałą osadową, która składa się z małych ziaren mineralnych. Czytaj dalej eb9b01

Posadzki przemysłowe –

Posadzki w obiektach przemysłowych, halach, magazynach, browarach, chłodniach itd. Dlatego niezwykle ważny jest właściwy dobór warstw podłogowych, dostosowanych do rodzaju obciążeń, jakie występują w danym pomieszczeniu. Istotne są również warunki prac podłogi i oczywiście charakter i przeznaczenie pomieszczenia oraz prawidłowe ich wykonanie. Wszystko to spowoduje, że podłoga na długo zachowa walory użytkowe i estetyczne, a jej eksploatacja i utrzymanie nie będą nastręczały trudności. Dobra posadzka to taka, którą charakteryzuje wysoka odporność na ścieranie, obciążenia dynamiczne, niewielka wchłanialność olejów i tłuszczów, bardzo dobra odporność na czynniki atmosferyczne i chemikalia.

Co decyduje o właściwościach posadzki przemysłowej

Wytrzymałość posadzki przemysłowej stanowi wymóg podstawowy i związana jest przede wszystkim z klasą betonu oraz ilością oraz rodzajem zastosowanego zbrojenia rozproszonego. Ponadto na grubość posadzki ma wpływ na charakter i wielkość obciążeń oraz jakość tego, co pod posadzką. Wykończenie posadzki przeznaczonej do szeroko rozumianego przemysłu realizowane jest najczęściej z wykorzystaniem technologii utwardzenia powierzchni. W przemyśle lekkim, czyli spożywczym i farmaceutycznym najczęściej spotyka się realizacje na bazie systemów żywicznych. Często stosowane są również płyty posadzkowe wykańczane cienkowarstwowymi posadzkami samo-rozlewnymi typu PCC lub z wykorzystaniem technologii i materiałów do szlifowania i polerowania betonu.

Rola piasku w budowie posadzek przemysłowych

Często bagatelizowaną a jednak jedną z najistotniejszych kwestii w trakcie budowania posadzek przemysłowych jest rodzaj użytego piasku. To od jego jakości zależy często twardość betonu. Zazwyczaj wykorzystuje się piasek uszlachetniony. To materiał, który po wydobyciu jest płukany ze wszelkich zanieczyszczeń, a następnie sortowany według swoich właściwości. Piasek suszony dostępny jest w różnych frakcjach : 0,1 – 0,5 mm, 0,5 -1,2 mm, 0,5 – 2,5 mm, 1,4 – 2,5 mm, 2,0 -5,0 mm.

Piasek budowlany

Piasek jest jedną z najpowszechniej występujących skał osadowych. Jest złożony z niezwiązanych spoiwem ziaren mineralnym, a przede wszystkim kwarcu. Wielkość ziaren piasku waha się zależnie od przyjętej klasyfikacji od 0,05 lub 0,063 do 2 mm. Gęstość ziaren piasku kwarcowego wynosi natomiast około 2,62 g/cm3. Pod względem składu mineralnego wyróżnia się piaski: kwarcowe, wapienne, polimeralne, wulkaniczne. Oprócz tego w piasku mogą znajdować się domieszki miki, chlorytów, glaukonitu, węgla i substancji humusowych. Szczególnym rodzajem piasku jest piasek suszony, który odznacza się najlepszą jakością oraz wysoką kompozycją krzemionki. Wytwarza się go najczęściej na bazie piasku płukanego.  Piasek suszony ma uniwersalne zastosowanie. Wykorzystywany jest między innymi przy produkcji zapraw murarskich i tynkarskich oraz do różnego typu klejów.

Jak powstaje piasek suszony

Piasek suchy powstaje w procesie uszlachetniania. W pierwszym etapie wszelkie zanieczyszczenia są wypłukiwane z materiału, po czym dzielony jest na konkretne frakcje. Jedną z nich jest właśnie piasek suszony. Piasek po wysuszeniu zostaje jeszcze raz przesiany przez wysokiej klasy separator. Po takich działaniach może być stosowany jako wypełnienie filtrów przy uzdatnianiu wody pitej oraz w oczyszczalniach ścieków przemysłowych i komunalnych. Jak zostało wcześniej wspomniane znajduje on także zastosowanie, w branży budowlanej. Ponadto dobry piasek suszony wykorzystywany jest również do czyszczenia konstrukcji stalowych, do piaskowania felg i karoserii w przemyśle motoryzacyjnym oraz w procesie hydropiaskowania, czyli czyszczenia cegieł i starych budynków.

Jaki piasek do piaskowania

Jak zostało wspomniane suchy piach do piaskowania wykorzystywany jest niezwykle powszechnie do czyszczenia struktur stalowych. Piasek do piaskarki powinien być dobierany w trafnej granulacji w zależności od tego, jakie elementy mają zostać poddane czyszczeniu. Im większa grubość frakcji piasku, tym większa musi być również przepustowość dyszy.

kruszywa

Kruszywa naturalne są stosowane głównie do betonów i wyrobów betonowych, zapraw i tzw. chemii budowlanej, mieszanek mineralno-asfaltowych, warstw nośnych i ścieralnych nawierzchni drogowych, lotnisk, parkingów, itd. Najbardziej rozpowszechnionym, a jednocześnie niezastąpionym kruszywem jest piasek. Ta luźna skała osadowa składa się z okruchów mineralnych o średnicy 0,1 – 2 mm. Najczęściej spotykanym w przyrodzie typem są piaski kwarcowe, arkozowe (mające dużą zawartość seleni), szarogłazowe (duża zawartość skał drobnokrystalicznych). Piasek wykorzystywany jest do tworzenia betonu, zapraw murarskich, a także coraz częściej wykorzystywanego w budownictwie na szeroką skalę – szkła.

Zaprawy i betony

Zaprawy w budownictwie stosuje się najczęściej w celu łącznia ze sobą elementów tworzących  mur lub licujących ścianę z okładziną w jedną całość. Inną równie istotną funkcją zapraw jest wypełnianie spoin i tym samym uszczelnianie murowanej konstrukcji.  Warto wiedzieć, że receptury sankcjonuje obowiązująca w Polsce norma. W dokumencie podany jest skład objętościowy zapraw. Przykładowo proporcje zaprawy murarskiej cementowo-wapiennej to: 1 część cementy na 2 części wapna i 9 części piasku. Do sporządzenia tego typu zapraw wykorzystuje się cement portlandzki CEM I 32,5 R oraz wapno suchogaszone. W przypadku piasku należy uwzględnić kruszywo o uziarnieniu w granicach od 0,25 do 2 mm. Ogromne znaczenie dla stwardnienia zaprawy ma jakość piasku – szczególnie jego pochodzenie i wilgotność w momencie zastosowania. Innym absolutnie podstawowy tworzywem wykorzystywanym w budownictwie jest beton. Poza piaskiem do jego produkcji wykorzystuje się jeszcze wodę oraz spoiwo w postaci cementy. Standardowy beton wykorzystywany jest w budownictwie bardzo szeroko – to właśnie z niego wykonywane są fundamenty, podłogi, stropy, schody, nawierzchnie drogowe.

Piasek i szkło

Piasek kwarcowy jest również niezbędnym składnikiem, który wykorzystuje się do produkcji szkła. Piasek wraz z dodatkami takimi jak węglan sodu i wapnia jest rozgrzewany do temperatury 1500 stopni Celsjusza. Plastyczne szkło można formować lub walcować w tafle. We współczesnym budownictwie szkło wykorzystuje się nie tylko do przeszklenia okien przy konstruowaniu całych budynków.

piasek

Piasek to luźna skała osadowa złożona z niezwiązanych spoiwem ziaren mineralnych, przede wszystkim kwarcu. Piasek to najczęściej występująca skała osadowa, a jego złoża znajdują się na całym obszarze Polski. Wraz z innymi składnikami jest elementem gleby, a pod wpływem oddziaływania wody i wiatru piasek tworzy formy akumulacyjne, do których należą między innymi wydmy, wały piaszczyste, rewy, zmarszczki, fale i wstęgi piaszczyste. Do celów gospodarczych piasek wydobywany jest metodą odkrywkową w kopalniach zwanych piaskowniami. Pozyskuje się go również podczas pogłębiania rzek, kanałów żeglugowych na obszarach jezior i mórz. Piasek ma bardzo szerokie zastosowanie w budownictwie. Jest składnikiem betonu, zapraw murarskich i tynków.

Piasek na budowie

Na każdej budowie niezbędnych jest kilka typów piasku. Pierwszym z nich jest piasek płukany o wielkości 0-2mm. Jego nazwa pochodzi stąd, że pozyskuje się go bezpośrednio ze złoża za pomocą wypłukiwania. Następnie na bazie uzyskanego kruszywa produkowany jest piasek suszony. Dużą zaletą piasku płukanego jest spora zawartość krzemionki, co sprawia, że jest niezwykle chętnie wykorzystywany w budownictwie. Przeznaczony jest do wykonywania zapraw murarskich, ponadto używa się go do sporządzania wysokiej jakości betonów i galanterii betonowej. Innym typem piasku jest pospółka piaskowo-żwirowa. Korzysta się z niej najczęściej do wykonywania warstw filtracyjnych podczas budowy autostrad oraz oczyszczalni ścieków. Warto podkreślić, że nadaje się ona także do wymianu podłoża pod skomplikowane obiekty budowlane.

Inne zastosowanie piasku

Istotną sprawą w kwestii zastosowania piasku jest jego grubość. Na przykład w przypadku produkcji gładzi stosowane jest bardzo drobne kruszywo od 0,25 do 0,5 mm. Związane jest to z faktem, iż gładź nie może zawierać nierówności i wypukleń. Podstawowym składnikiem gładzi jest biały, drobnoziarnisty piasek kwarcowy. Dla porównania inaczej rzecz ma się w przypadku tynku, gdzie piasek może mieć w zasadzie różną grubość, ponieważ niezwykle popularne są tynki nie tylko o gładkiej, ale również chropowatej powierzchni.

o betonie

Do przygotowania mieszanki betonowej potrzebne są: dobrej jakości cement, czysta woda oraz kruszywo, czyli piasek i żwir. Kruszywo stanowi mniej więcej trzy czwarte objętości betonu, w związku z tym ma ono niebagatelny wpływ na jego właściwości. Dlatego niezwykle istotny jest wybór twardego i trwałego kruszywa, które ma małą nasiąkliwość i dużą odporność na działanie warunków atmosferycznych. Kruszywa dzielą się na naturalne oraz łamane. Pierwsze powstały w wyniku naturalnych procesów przyrodniczych, takich jak wietrzenie skał i erozyjne działanie wody. Drugie natomiast powstały w wyniku mechanicznego kruszenia skał, najczęściej magmowych i węglowych.

Historia w pigułce

Beton nazywany również sztucznym kamieniem został wynaleziony i używany w budownictwie w Asyrii, a następnie w starożytny Rzymie około 200 r.p.n.e. W starożytności do jego produkcji używano mieszaniny piasku i drobnych kamieni z zaprawą wapienną do łączenia kamieni w murze i sklepieniach. Rzymianie jako zaprawy używali naturalnej pucolany, która pochodziła z popiołów wulkanicznych i czyniła ich wyrób wodoodpornym. W wiekach średnich produkcja betonu została nieco zapomniana. W gotyku natomiast zaczęto stosować mieszaninę zaprawy wapiennej z bardzo drobnym piaskiem do wykonywania odlewów powtarzalnych elementów dekoracyjnych. W XIX w, po wynalezieniu cementu portlandzkiego upowszechnił się materiał budowlany zwany betonem.

Rola piasku w mieszance betonowej

Piasek jest drobnym kruszywem, składających się z ziaren, które przechodzą przez sito o oczkach 2×2 mm. Ich zróżnicowana średnic wpływa korzystnie na szczelność betonu. Piaski, które składają się jedynie z ziaren o bardzo małej średnicy nadają się tylko i wyłącznie do zapraw, z których wykonuje się gładź. Trzeba pamiętać, że piasek, który będzie używany do betonu nie może być oblepiony glinami lub iłami, ponieważ zaczyn cementowy nie ma wtedy dostępu do części ziaren kruszy, co powoduje, że beton lub zaprawa nie mają wymaganej wytrzymałości, szczelności i trwałości. Z tego powodu do robienia zaprawy lub betonu nie należy używać gruntu z wykopu pod fundamenty. Dużo lepszym rozwiązaniem jest zamówienie specjalnego piasku pozyskiwanego z odkrywek.

piaskowanie

Cenione za jakość i odporność konstrukcje stalowe są jednym z podstawowych elementów budownictwa. Jednakże mimo ich trwałości nie są wolne od problemów, z których najbardziej dokuczliwe to podatność na korozję powodowaną wystawieniem na warunki atmosferyczne. Aby zabezpieczyć konstrukcje stalowe przed niszczącym działaniem rdzy poddaje się je specjalistycznym zabiegom. Jednym z nich jest właśnie piaskowanie, czyli proces technologiczny polegający na czyszczeniu powierzchni materiałem ściernym, np. grubszą frakcją dobrej jakości piasku w strumieniu sprężonego powietrza lub wody. Efekt piaskowania przypomina nieco ten uzyskany po szlifowaniu, jednakże czyszczona powierzchnia jest równiejsza i uzyskuje wymaganą do malowania szorstkość. Technologia ta pozwala również na sprawne czyszczenie trudno dostępnych zakrzywień.

Wykorzystywanie piasku w piaskowaniu

Piaskowanie konstrukcji stalowych to proces niezwykle zaawansowany technicznie. Najprościej rzecz ujmując, podczas piaskowania drobiny oczyszczonego przez przesiewanie piasku pod ciśnienie uderzają na określoną powierzchnie. Należy pamiętać jednak, że podczas piaskowania uderzające drobiny piasku mogą dostać się do płuc pracownika. Niesie to za sobą niebezpieczeństwo tego, że osoba często wykonująca piaskowanie może zapaść na jedną z chorób pylicznych. W związku z tym niedopuszczalne jest stosowanie jako ścierniwa suchego piasku. Może być on wykorzystywany jedynie przy zastosowaniu technologii pneumatycznych mokrych i wilgotnych. W piaskowaniu na mokro ścierniwo łączone jest z wodą pod odpowiednim ciśnieniem. Zabieg ten ma wiele zalet. Przede wszystkim jest uniwersalny – poprzez piaskowanie wyczyścić można maszty, słupy czy kominy. Po drugie piaskowanie konstrukcji stalowych na mokro nie paraliżuje pracy w firmie.

Zasady BHP w trakcie piaskowania

Ważne, aby pracownik był odpowiednio przeszkolony i przygotowany do przeprowadzenia zabiegu piaskowania. Należy podkreślić, że proces piaskowania może być wykonywany jedynie przy zastosowaniu ściśle określonych zasad BHP, które wskazują odpowiednie ubranie ochronne zaopatrzone w wentylację oraz dopływ świeżego powietrza do oddychania.

kruszywa naturalne

Kruszywa to sypkie materiały, które ze względu na pochodzenie dzieli się na naturalne  i sztuczne. Znajdują one zastosowanie w budownictwie, rolnictwie i szeregu innych dziedzin przemysłu oraz gospodarki. Kruszywa można pozyskiwać na różne sposoby. Wiele z nich występuje naturalnie w przyrodzie – te nazywamy kruszywami naturalnymi. Należą do nich między innymi: piasek, żwir, kruszywa drogowe.  Kruszywa sztuczne natomiast pozyskuje się z wykorzystaniem odpadów przemysłowych lub na drodze procesu recyklingu. Są to materiały pochodzenia mineralnego, pozyskiwane z odpadów budowlanych i innych. Kruszywa pozyskuje się również na drodze wielu procesów dodatkowych, np. płukania, przesiewania, czy poddawania materiału obróbce termicznej.

Charakterystyka kruszyw

Kruszywa naturalne to wszystkie te, które pochodzą z minerałów. Powstały one na skutek erozji skał lub rozdrobnienia mechanicznego i występują w postaci okruchów skalnych. Wspomniane powyżej procesy, takie jak płukanie czy przesiewanie mają na celu usunięcie z nich zanieczyszczeń pylistych. Kruszywa sztuczne natomiast to również te pochodzenia mineralnego, jednakże pozyskiwane są w wyniku termicznej modyfikacji różnych materiałów i surowców lub recyklingu. Kruszywa sztuczne różnią się w zależności od sposobu powstawania. Rozróżniamy: kruszywa wyprodukowane z surowców mineralnych, poddane obróbce termicznej, np. glinoporyt; kruszywa powstałe z odpadów przemysłowych nie poddawane obróbce, np. żużel paleniskowych; kruszywa organiczne wyprodukowane z tworzyw sztucznych.

Zwyczajny piasek – nadzwyczajne kruszywo

Jednym z najczęściej wykorzystywanych i najpowszechniej występujących kruszyw jest piasek. Może on mieć różną budowę i właściwości w zależności od regionu geograficznego, z którego pochodzi. Zazwyczaj grubość pojedynczego ziarnka piasku nie przekracza 2 mm, ale spotkać można i również piasek o drobniejszej frakcji. Wydobyty piasek może być zanieczyszczony takimi czynnikami jak np. torf korzenie resztki roślinne i cząsteczki mineralne. Dlatego piasek wykorzystywany do zapraw murarskich czy betonów powinien zostać poddany płukaniu w sposób naturalny lub w zakładach przeróbki kruszywa.

piaskowany trawnik

Piękny i zadbany trawnik to marzenie każdego gospodarza. Jednakże aby murawa spełniała nasze oczekiwania, trzeba poświęcić jej odpowiednio dużo czasu i troski. Bez systematycznej pielęgnacji przestanie przypominać równy i piękny trawnik naszych marzeń, a zacznie upodabniać się do zapuszczonej łąki. Oprócz oczywistych zabiegów takich jak podlewanie i koszenie, istotną kwestię odgrywają również zabiegi, które powinny odbyć się tuż po zimie, kiedy trawnik jest w najgorszej kondycji. Zbita, mokra wczesnowiosenna ziemia utrudnia wzrost trawy, dlatego wiosną należy przeprowadzić dwa zabiegi: wertykulację i areację. Pierwszy polega na płytkim ponacinaniu murawy i podłoża, co pozwala na szybsze pozbycie się filcu (warstwy obumarłych liści i traw). Drugi wykonuje się po wygrabieniu i usunięciu wszystkich resztek roślinnych i polega na nakłuwaniu trawnika specjalnymi narzędziami. Dzięki temu podłoże jest napowietrzone. Następnym krokiem jest piaskowanie.

W jakim celu piaskuje się glebę

Dzięki piaskowaniu trawnika możliwe jest polepszenie właściwości fizykochemicznych gleby. Piasek zwiększa przepuszczalność i porowatość podłoża, rozluźnia wierzchnią warstwę. Jest to szczególnie istotne na glebach zbitych i gliniastych, ponieważ stwarza lepsze warunki do rozwoju korzeni oraz ułatwi wnikanie powietrza, wody i nawozów do strefy korzeniowej. Warto podkreślić również, że porowata struktura piasku pozwala na uniknięcie zastojów wody, dzięki czemu możemy mieć pewność, że na trawniku nie będzie rozwijał się mech. Ponadto piasek wypełnia wszelkie nierówności pod powierzchnią murawy.

Jaki piasek wybrać do piaskowania trawnika

Najlepszym do piaskowania trawnika będzie piasek płukany o grubości ziaren 0,5-0,8 mm. Piasek można mieszać z tak zwanymi materiałami pomocniczymi, o których można zaliczyć rozdrobniony torf ogrodniczy, kompost, glinę lub sproszkowaną kredę. Dodatek torfu i kompostu zasila glebę w łatwo przyswajalne składniki pokarmowe, gleba polepsza strukturę gleb lekkich, a sproszkowana kreda pozwala na podniesienie pH gleb kwaśnych.