Blog

Wykorzystanie piasku kwarcowego

Sposoby wykorzystania piasku

Piasek jest luźną, niezwiązaną żadnym spoiwem skałą osadową, która zbudowana jest z ziaren mineralnych – przede wszystkim kwarcu. Jednakże to nie jedyny dominujący składnik piasku, stąd wyróżnia się różne jego typy w zależności od składu. Należą do nich najpowszechniejsze ze względu na swoją stosunkowo dużą odporność chemiczną i mechaniczną kwarcu – piaski kwarcowe, a także […]

Plac budowy i składowanie

Przechowywanie materiałów budowlanych. Jak zabezpieczyć piasek

Po zakupieniu materiałów budowlanych musimy zadbać o odpowiednie ich składowanie. Inaczej mogą one ulec niszczeniu. Materiały takie powinniśmy składować w wyznaczonych w tym celu miejscach. Najważniejszą kwestią jest zadbanie o prawidłowe, odpowiednio przygotowane podłoże, na którym będą ustawione.

Wybór piasku budowlanego

Piasek budowlany – najważniejsze kruszywo budowlane

Piasek jest jednym z najważniejszych materiałów, które wykorzystuje się podczas budowy. Jego jakość ma znaczący wpływ na jakość stworzonej na jego bazie zaprawy, a co za tym idzie na jakość oraz trwałość samego muru. Nie wszyscy wiedzą, że piasek nie jest niczym innym, jak luźną skałą osadową, która składa się z małych ziaren mineralnych.

Posadzki przemysłowe –

Posadzki przemysłowe – rola piasku

Posadzki w obiektach przemysłowych, halach, magazynach, browarach, chłodniach itd. Dlatego niezwykle ważny jest właściwy dobór warstw podłogowych, dostosowanych do rodzaju obciążeń, jakie występują w danym pomieszczeniu. Istotne są również warunki prac podłogi i oczywiście charakter i przeznaczenie pomieszczenia oraz prawidłowe ich wykonanie. Wszystko to spowoduje, że podłoga na długo zachowa walory użytkowe i estetyczne, a […]

Piasek suszony

Piasek suszony – wszystko co warto wiedzieć

Piasek jest jedną z najpowszechniej występujących skał osadowych. Jest złożony z niezwiązanych spoiwem ziaren mineralnym, a przede wszystkim kwarcu. Wielkość ziaren piasku waha się zależnie od przyjętej klasyfikacji od 0,05 lub 0,063 do 2 mm. Gęstość ziaren piasku kwarcowego wynosi natomiast około 2,62 g/cm3. Pod względem składu mineralnego wyróżnia się piaski: kwarcowe, wapienne, polimeralne, wulkaniczne. […]

kruszywa

Rola piasku w chemii budowlanej

Kruszywa naturalne są stosowane głównie do betonów i wyrobów betonowych, zapraw i tzw. chemii budowlanej, mieszanek mineralno-asfaltowych, warstw nośnych i ścieralnych nawierzchni drogowych, lotnisk, parkingów, itd. Najbardziej rozpowszechnionym, a jednocześnie niezastąpionym kruszywem jest piasek. Ta luźna skała osadowa składa się z okruchów mineralnych o średnicy 0,1 – 2 mm. Najczęściej spotykanym w przyrodzie typem są […]

ANMAR © 2016 Suszarnia Piasku