Blog

Posadzki przemysłowe –

Posadzki przemysłowe – rola piasku

Posadzki w obiektach przemysłowych, halach, magazynach, browarach, chłodniach itd. Dlatego niezwykle ważny jest właściwy dobór warstw podłogowych, dostosowanych do rodzaju obciążeń, jakie występują w danym pomieszczeniu. Istotne są również warunki prac podłogi i oczywiście charakter i przeznaczenie pomieszczenia oraz prawidłowe ich wykonanie. Wszystko to spowoduje, że podłoga na długo zachowa walory użytkowe i estetyczne, a […]

Piasek suszony

Piasek suszony – wszystko co warto wiedzieć

Piasek jest jedną z najpowszechniej występujących skał osadowych. Jest złożony z niezwiązanych spoiwem ziaren mineralnym, a przede wszystkim kwarcu. Wielkość ziaren piasku waha się zależnie od przyjętej klasyfikacji od 0,05 lub 0,063 do 2 mm. Gęstość ziaren piasku kwarcowego wynosi natomiast około 2,62 g/cm3. Pod względem składu mineralnego wyróżnia się piaski: kwarcowe, wapienne, polimeralne, wulkaniczne. […]

kruszywa

Rola piasku w chemii budowlanej

Kruszywa naturalne są stosowane głównie do betonów i wyrobów betonowych, zapraw i tzw. chemii budowlanej, mieszanek mineralno-asfaltowych, warstw nośnych i ścieralnych nawierzchni drogowych, lotnisk, parkingów, itd. Najbardziej rozpowszechnionym, a jednocześnie niezastąpionym kruszywem jest piasek. Ta luźna skała osadowa składa się z okruchów mineralnych o średnicy 0,1 – 2 mm. Najczęściej spotykanym w przyrodzie typem są […]

Rodzaje i zastosowanie pisaku budowlanego

Piasek to luźna skała osadowa złożona z niezwiązanych spoiwem ziaren mineralnych, przede wszystkim kwarcu. Piasek to najczęściej występująca skała osadowa, a jego złoża znajdują się na całym obszarze Polski. Wraz z innymi składnikami jest elementem gleby, a pod wpływem oddziaływania wody i wiatru piasek tworzy formy akumulacyjne, do których należą między innymi wydmy, wały piaszczyste, […]

O betonie słów kilka

Do przygotowania mieszanki betonowej potrzebne są: dobrej jakości cement, czysta woda oraz kruszywo, czyli piasek i żwir. Kruszywo stanowi mniej więcej trzy czwarte objętości betonu, w związku z tym ma ono niebagatelny wpływ na jego właściwości. Dlatego niezwykle istotny jest wybór twardego i trwałego kruszywa, które ma małą nasiąkliwość i dużą odporność na działanie warunków […]

piaskowanie

Na czym polega piaskowanie konstrukcji stalowych

Cenione za jakość i odporność konstrukcje stalowe są jednym z podstawowych elementów budownictwa. Jednakże mimo ich trwałości nie są wolne od problemów, z których najbardziej dokuczliwe to podatność na korozję powodowaną wystawieniem na warunki atmosferyczne. Aby zabezpieczyć konstrukcje stalowe przed niszczącym działaniem rdzy poddaje się je specjalistycznym zabiegom. Jednym z nich jest właśnie piaskowanie, czyli […]

ANMAR © 2016 Suszarnia Piasku