Blog

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa, zaprawa murarska – jaki piasek wybrać

Myślą o materiałach budowlanych zazwyczaj mamy na myśli cegły, pustaki, wapno czy cement. Nie poświęcamy zbyt dużo uwagi zdecydowanie najważniejszemu budulcowi, bez którego nie byłoby ani zapraw murarskich, zapraw cementowych, szkła, ani wielu innych elementów. Chodzi oczywiście o powszechnie używany piasek kwarcowy. Piasek to niezwiązana spoiwem, luźna skała osadowa. Piaski są najczęściej występującą luźną skałą […]

Wykorzystanie piasku kwarcowego

Sposoby wykorzystania piasku

Piasek jest luźną, niezwiązaną żadnym spoiwem skałą osadową, która zbudowana jest z ziaren mineralnych – przede wszystkim kwarcu. Jednakże to nie jedyny dominujący składnik piasku, stąd wyróżnia się różne jego typy w zależności od składu. Należą do nich najpowszechniejsze ze względu na swoją stosunkowo dużą odporność chemiczną i mechaniczną kwarcu – piaski kwarcowe, a także […]

Plac budowy i składowanie

Przechowywanie materiałów budowlanych. Jak zabezpieczyć piasek

Po zakupieniu materiałów budowlanych musimy zadbać o odpowiednie ich składowanie. Inaczej mogą one ulec niszczeniu. Materiały takie powinniśmy składować w wyznaczonych w tym celu miejscach. Najważniejszą kwestią jest zadbanie o prawidłowe, odpowiednio przygotowane podłoże, na którym będą ustawione.

Wybór piasku budowlanego

Piasek budowlany – najważniejsze kruszywo budowlane

Piasek jest jednym z najważniejszych materiałów, które wykorzystuje się podczas budowy. Jego jakość ma znaczący wpływ na jakość stworzonej na jego bazie zaprawy, a co za tym idzie na jakość oraz trwałość samego muru. Nie wszyscy wiedzą, że piasek nie jest niczym innym, jak luźną skałą osadową, która składa się z małych ziaren mineralnych.

Posadzki przemysłowe –

Posadzki przemysłowe – rola piasku

Posadzki w obiektach przemysłowych, halach, magazynach, browarach, chłodniach itd. Dlatego niezwykle ważny jest właściwy dobór warstw podłogowych, dostosowanych do rodzaju obciążeń, jakie występują w danym pomieszczeniu. Istotne są również warunki prac podłogi i oczywiście charakter i przeznaczenie pomieszczenia oraz prawidłowe ich wykonanie. Wszystko to spowoduje, że podłoga na długo zachowa walory użytkowe i estetyczne, a […]

Piasek suszony

Piasek suszony – wszystko co warto wiedzieć

Piasek jest jedną z najpowszechniej występujących skał osadowych. Jest złożony z niezwiązanych spoiwem ziaren mineralnym, a przede wszystkim kwarcu. Wielkość ziaren piasku waha się zależnie od przyjętej klasyfikacji od 0,05 lub 0,063 do 2 mm. Gęstość ziaren piasku kwarcowego wynosi natomiast około 2,62 g/cm3. Pod względem składu mineralnego wyróżnia się piaski: kwarcowe, wapienne, polimeralne, wulkaniczne. […]

ANMAR © 2016 Suszarnia Piasku